Congressen, evenementen, debatten

Organisatie inspiratiedebat namens Milieucentrum Utrecht om van Utrecht de meest duurzame stad van Nederland te maken. Belangrijke stedelijke partijen gingen om tafel voor een gezamenlijke toekomstvisie en de stand van zaken op het gebied van klimaat en energie. Met als voornaamste doel elkaar te inspireren en allianties aan te gaan of uit te bouwen (december 2010) lees meer.

Organisatie drie zomercolleges voor Communicatiekring Nijmegen in samenwerking met de HAN in Nijmegen. De colleges werden 15, 17 en 22 september 2009 gehouden op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, locatie Nijmegen. Onderwerpen waren: twitter, bloggen, zoekmachinemarketing, sociale netwerken; de strategische inzet van internet en online reputatiemanagement.

Organisatie duurzame verkiezingsdebat namens Milieucentrum Utrecht, waarin vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen debatteerden over milieu en duurzaamheid in de stad Utrecht (maart 2010)

Organisatie klimaatdebat namens Milieucentrum Utrecht en de gemeente Utrecht over de vraag of de aanplant van een klimaatbos in het Nicaraguaanse León bijdraagt aan de CO2-doelstelling van de stad Utrecht (november 2009).

De organisatie van EcoExperience namens Milieucentrum Utrecht en in samenwerking met provincie Utrecht en Bibliotheek Utrecht. Een evenement voor jongeren over klimaat en duurzaam vervoer. De activiteiten waren onder meer een duurzaamheidsmarkt met tentoongestelde milieuvriendelijke voertuigen, een debatwedstrijd voor scholieren en een filmvertoning van The Age of Stupid. Een film waarin aan de kaak gesteld wordt hoe ernstig de wereld er in 2055 aan toe is als er niets gedaan wordt aan het broeikaseffect. Speciaal voor de basisscholen was er een receptenwedstrijd milieubewust koken (oktober 2009).

Organisatie van meerdere van de vijf jaarlijkse CKN-bijeenkomsten voor communicatieprofessionals in Nijmegen en omstreken met als doel kennis verdiepen, informatie uitwisselen en netwerken (sinds 2008)..

Organisatie Open Monumentendag op het voormalig kazerneterrein de Limos in opdracht van de gemeente Nijmegen (september 2004). lees meer.

 

 

 Facebook Linkedin Twitter
Pé Hawinkelsstraat 38
6543 JD Nijmegen
(024) 348 23 23