Organisatie Open Monumentendag op de Limos
Opdracht: Het ontwikkelen en organiseren van een middagprogramma voor een breed publiek tijdens het monumentenweekend. Daarnaast stelde Peter Waterkoort de foto-expositie samen en schreef de teksten.

 

Opdrachtgever: gemeente Nijmegen
Aantal bezoekers: 1200-1500 mensen

Tijdens deze Open Monumentendagen zijn op het voormalige kazernecomplex de Limos extra activiteiten georganiseerd rondom de herinrichting van het Limosterrein. Speciale aandacht was er voor de koloniale Prins Hendrikkazerne, een van de drie bewaard gebleven kazernes op de Limos en in Nijmegen. De Open Monumentendag op de Limos was dat weekend in Gelderland een van de best bezochte activiteiten.

Het programma bestond uit de volgende onderdelen:
1. Bezichtiging hoofdgebouw Prins Hendrikkazerne
2. Fototentoonstelling over de Prins Hendrikkazerne en de relatie met het KNIL
3. Rondleidingen over het terrein met als thema de herinrichting tot stadslandgoed
4. Lezing over de Nijmeegse kolonialen, de koloniale functie van de Prins Hendrikkazerne en het Nijmeegse KNIL-verleden
5. Rondleidingen door het ecologisch park
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook Linkedin Twitter
Pé Hawinkelsstraat 38
6543 JD Nijmegen
(024) 348 23 23